Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.4.1 Afspraken: Engagementen van alle actoren - Data

Financiële ondersteuning integratie en interoperabiliteit

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Opmerking 1: Het is onduidelijk van het minimumniveau van (technische) interoperabiliteit inhoudt. Dit moet duidelijker omschreven zijn wat de concrete verwachtingen zijn. Opmerking 2: We pleiten ervoor dat de Vlaamse Overheid de nodige middelen ter beschikking zet om aanbieders van deelmobiliteit zowel inhoudelijk als financieel te ondersteunen bij de technische integratie met MaaS-systemen alsook de compatibiliteit met de OSLO-standaarden (en eventuele andere technische standaarden). Opmerking 3: Voor deelsystemen moet de minimale dataset niet enkel uit real-time info bestaan, maar ook over toekomstige info. Sommige aanbieders werken immers met het systeem dat voertuigen tot zelfs een aantal maanden in de toekomst kunnen geboekt worden. Die data is vanzelfsprekend belangrijk voor MaaS-aanbieders. Nu staat real-time tussen haakjes, maar voor de duidelijkheid lijkt het ons goed om dit nog even te benoemen.