Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Ontdek de basisafspraken

04-02-2022

Na de zomer van 2020 startte dit participatief traject. Aanleiding was het decreet basisbereikbaarheid, dat geen rechtsgronden voorziet voor een door Vlaamse overheid opgelegd MaaS afsprakenkader en correcte toepassing. Gelet op het innovatieve karakter van MaaS koos de Vlaamse overheid voor participatie en mede-eigenaarschap van stakeholders om tot een gedragen regelgeving te komen. Met de co-creatie van een Vlaams MaaS afsprakenkader betraden we samen nieuw terrein. Daarbij horen onzekerheden en onbekenden bij; waarvoor we samen naar gepaste antwoorden zochten.Dit resulteerde in een finale tekst over de basisafspraken. Deze basisafspraken kunnen gezien worden als een beginpunt in het opbouwen van een Vlaams MaaS afsprakenkader en vormen ‘minimale kwaliteitseisen' die de betrokken actoren (gezamenlijk en ten opzichte van elkaar) nodig achten om tot een intensievere vorm van samenwerking te komen. Verdere vormgeving van de basisafspraken gebeurt via een tweede co-creatietraject. Lees de finale tekst

Meer nieuws & activiteiten

Waarom MaaS?

We staan voor grote mobiliteitsuitdagingen. We maken in Vlaanderen de transitie naar een ambitieuze mental en modal shift.

Ontdek meer

Mobility as a Service

Samen naar basisbereikbaarheid in Vlaanderen