• Mobility as a Service

    Hier bouwen we aan een gedragen afsprakenkader voor MaaS in Vlaanderen. Intussen is de eerste iteratie afgerond.

    Lees hier de finale tekst
Waarom MaaS?

We staan voor grote mobiliteitsuitdagingen. We maken in Vlaanderen de transitie naar een ambitieuze mental en modal shift.

Mobility as a Service

Samen naar basisbereikbaarheid in Vlaanderen