home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

3. Principes

In sommige principes zit een tegenspraak

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Er is een tegenspraak in de bepaling van de principes : sociale inclusie is moeilijk te combineren met digitale diensten/middelen/vervoersbewijzen.` Eveneens dient vermeldt dat sociale inclusie niet te rijmen is met transitie naar een vrije markt voor “ duurzame mobiliteit “. “Waar mogelijk worden gebruikers betrokken bij de uitrol” , waarom de notie “waar mogelijk” ?? Dit moet gewoon een vaststaand gegeven zijn dat de gebruikers steeds worden betrokken, gelet op de bepaling dat de gebruiker centraal staat in de opgenomen principes. Je kunt niet spreken over een vrije markt en in dezelfde paragraaf bepalen dat het aanbod moet voldoen aan spelregels, bepalingen, en andere eisen.