Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

3. Principes

Producten binnen MaaS

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Aanbieders van gedeelde mobiliteit moeten zelf kunnen kiezen welke producten ze via MaaS-aanbieden. In die zin wordt de “relevantie” bepaald door de vervoersaanbieder, niet door de MaaS-aanbieder. Bovendien moet de mogelijkheid kunnen bestaan dat er specifieke MaaS-ready producten worden ontwikkeld. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is evenwel dat dit nieuwe product niet marktverstorend werkt. Het belangrijkste uitgangspunt moet hier vooral zijn dat de gebruiker vooraf duidelijkheid heeft over de kostprijs. Verder moet er wel sprake kunnen zijn van een positieve discriminatie gelinkt aan het duurzaam karakter van een aanbieders (zie opmerking 8). In die zin is de niet-discriminatie in tegenstrijd met afspraak 4.1