home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.2 Afspraken: Engagementen van vervoersaanbieders

De vervoersaanbieder voorziet een mogelijkheid tot klachtenbehandeling voor de gebruiker, waardoor een gebruiker op 2 niveaus een aanspreekpunt heeft.

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

De gebruiker van een MaaSdienst heeft dus rechtstreekse toegang tot zowel de gebruikte vervoersdienst als de Maas-dienst om klachtenprocedures te starten. Zoals nu geformuleerd, is dit zeer onduidelijk en strijdig met principe van de “one-stop shop”. Er moet duidelijke gespecificeerd worden dat voor bepaalde omstandigheden rechtstreeks contact met de vervoersaanbieder wenselijk of vereist is (panne, defect slot etc.). Maar: principe is m.i. wel dat de MaaS aanbieder het aanspreekpunt is. De gebruiker staat centraal en het is logisch dat zijn centraal aanspreekpunt de MaaS-operator is. Ook inzake defecten en kwaliteit wil deze waarschijnlijk op de hoogte zijn. Als een bepaalde vervoersaanbieder bv. te vaak met defecten kampt, zal dit een weerslag hebben op de reputatie van de MaaS-aanbieder.