Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.2 Afspraken: Engagementen van vervoersaanbieders

Verduidelijking over commissies en vergoedingen bij publieke vervoersaanbieders

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Publieke vervoersaanbieders dienen de principes van gelijkheid, transparantie, non-discriminatie in acht te nemen en zijn er in casu toe gehouden om voor alle MaaS-aanbieders, die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoen, dezelfde commissie of vergoeding te voorzien ongeacht of ze toetreden tot het MaaS-afsprakenkader. Wat betreft De Lijn zijn deze vergoedingen vastgelegd in open toetredingsovereenkomsten. Graag verwoording aanpassen naar: “De partijen streven naar commissies of vergoedingen van de vervoersaanbieder t.a.v. de MaaS aanbieder die in overeenstemming zijn met de meerwaarde van de MaaS aanbieder t.a.v. de vervoersaanbieder (met name vermeden uitgaves). Voor zover de MaaS-aanbieder dit nodig acht voor de levensvatbaarheid van zijn business model, zal de MaaSaanbieder meerwaarde moeten bieden aan de reiziger en/of andere stakeholders om bijkomende inkomsten te verkrijgen.”