Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

4.4.1 Afspraken: Engagementen van alle actoren - Data

Customer Journey: Verantwoordelijkheid?

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Het in kaart brengen van de customer journey is een heel goed idee. De vraag is onder wiens verantwoordelijkheid het valt om de end-to-end customer journey in kaart te brengen? De overheid, MaaS aanbieder of publieke vervoersmaatschappij?