home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.4.1 Afspraken: Engagementen van alle actoren - Data

Onjuist stukje tekst over GDPR (AVG)

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

“mits toestemming van deze persoon en mits dit doelmatig is voor het doel dat de vervoerder of overheid er mee heeft”. Deze bepaling kan niet op deze manier behouden blijven. Momenteel staat er dat er steeds toestemming moet zijn van de reiziger ('EN'). Het tweede deel van de zin (na 'EN') lijkt zelfs niet te kloppen. Beter om naar de AVG te verwijzen en nog geen verwerkingsgrond te gaan bepalen. Er zijn verschillende opties die afhankelijk van de concrete situatie van toepassing kunnen zijn. Momenteel is er nog te weinig zicht op de concrete gegevensuitwisseling om hier al uitspraken over te doen. Door in deze tekst al een concrete verwerkingsgrond te willen opnemen, gaan de partijen zich onnodig vast zetten. Er kan volstaan worden met: "MaaS aanbieders kunnen persoonsgebonden data verstrekken aan de vervoersaanbieders en overheden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)."