home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

5.3 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Verdere ontwikkeling MaaS ondersteunen

Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van het MaaS-ecosysteem verwachten de stakeholders van de Vlaamse overheid dat ze in volgende aspecten h

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Gelet op de visie van Vlaanderen op hun open data op dit moment (ze laten geen manuele input toe op hun portaal; enkel via harvesting en dcat-ap vl catalogi). Nu, vervoersmaatschappijen zoals bv. De Lijn hebben wel hun eigen portaal om dit te laten doorstromen; maar hoe gaan kleinere mobiliteitsaanbieders dit moeten doen? (want bv. deelfietsen in Gent gaan via ons portaal; maar in andere steden is dat wat lastiger als die geen portaal hebben.) VVSG beveelt daarom aan om gebruik te maken van/en reeds bestaande succesvolle ontwikkelingen op het terrein te ondersteunen (vb. zoals de 10-jarige ervaring van Blue bike) om via een openmarkt visie duurzame oplossingen ingang te laten vinden in het mobiliteitsaanbod zonder het huidige gerealiseerde aanbod te verstoren. Naast deze succesvolle ervaringen kunnen kenniscentra zoals Fietsberaad Vlaanderen ingezet worden om ondersteunende, opendatastandaarden voor het ontlenen van deelfietsen te ontwikkelen ism marktspelers, zodat het integreren van