5.3 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Verdere ontwikkeling MaaS ondersteunen

Aansluiten bij internationale ontwikkelingen

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Zorg dat er ook op het vlak van Gebruikersprofielen aangesloten wordt op een Internationaal MaaSID van gebruikers (als zij dit zelf willen).