Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

1. Inleiding

Betrokkenheid van stakeholders

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Bij de 5 stakeholders staan ook de gebruikers. Als vertegenwoordiger van de gebruikers, is Treintrambus verwonderd dat wij niet betrokken werden.