Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

1. Inleiding

10
4

Deze feedback werd ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Verklarende woordenlijst uitbreiden
In de verklarende woordenlijst zouden best ook de begrippen "combimobiliteit" en "Vlaams MaaS ecosysteem" worden opgenomen
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer
Belangrijk om mee te geven is dat deze basisafspraken steeds gelden binnen alle toepasselijke huidige en toekomstige wetgeving(en).
Zoals nu geformuleerd ga je het afsprakenkader eigenlijk omvormen tot wetgeving. Wordt niet eerder bedoeld dat het inspiratie kan vormen voor wetgeving of een leidraad bij de opmaak ervan, maar dat we eigenlijk niet willen dat het kader op zich wetgeving wordt in dit stadium?
Guido V. van VVSG Vereniging Voor Steden en Gemeenten
0 0
lees meer
Betrokkenheid van stakeholders
Bij de 5 stakeholders staan ook de gebruikers. Als vertegenwoordiger van de gebruikers, is Treintrambus verwonderd dat wij niet betrokken werden.
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer
Goed dat er een afsprakenkader is, maar onvoldoende garanties op vrije marktwerking
Er zijn naar onze mening onvoldoende garanties voor het bekomen van een vrije markt waarin privé-ondernemers MaaS activiteiten zullen ontplooien. Dat is erg jammer. Het openbaar vervoer is de ruggengraat van elk MaaS systeem maar er wordt aan de MaaS operatoren niet echt vrijheid gegeven om producten te herverpakken. MaaS operatoren dreigen gewoon een doorverkoopkanaal te worden voor tickets op het openbaar vervoer, aangevuld met wat privé aanbod waarbij voor elk apart multimodaal onderdeel een apart ticketje wordt afgeleverd. Weliswaar op 1 platform, maar dat is ver van het ideaal van een écht MaaS systeem, waarin de gebruiker een all-in prijs krijgt voor het traject dat hij of zij aflegt. De Lijn biedt bijvoorbeeld tijdsgebaseerde tickets aan voor Bus/tram en Blue Bike, terwijl MaaS doorgaans van zonale, traject- of kilometer-gebaseerde tarifering uitgaat. Dat is moeilijk te verzoenen. Een gemiste kans dus om creativiteit en privaat initiatief te laten groeien.
Frank V. van Mobia
0 0
lees meer
Stakeholders/partijen - verschil onduidelijk
Enerzijds spreekt men over stakelholders, verder in de tekst wordt het begrip partijen gebruikt. Waarom wordt de Vlaamse overheid niet opgenomen in opsomming van de stakeholders ( partijen ).
Erik D. van Treintrambus
0 2
lees meer
Door de opdeling in 3 sporen, was er voor een aantal deelnemers onvoldoende zicht op het gehele schrijfproces.
Bij het co-creatieproces waren vanuit de stad Antwerpen twee stedelijke medewerkers betrokken. Doordat dit proces in verschillende sporen was opgedeeld, namen deze stedelijke medewerkers niet aan alle discussies deel en hadden zij geen zicht op het gehele schrijfproces. Dit maakt dat het huidige MaaS Afsprakenkader nu voor het eerst als een geheel kan worden gelezen en bekeken.
Marijke D. van Stad Antwerpen
0 0
lees meer
De definitie van erkend stakeholder en de finaliteit van de tekst
Opmerking 1 ivm erkende stakeholders: momenteel zijn er maar een handvol steden die een lokale erkenning geven aan aanbieders van deelmobiliteit (zie bv. Antwerpen, Gent, Aalst). Sommige aanbieders zijn niet actief in die steden en vallen bijgevolg niet onder de huidige definitie van een erkend stakeholder. Anders dan bv. de taxisector (zie vergunning individueel bezoldigd personenvervoer) bestaat er geen regionale erkenning van aanbieders van gedeelde mobiliteit. We pleiten ervoor om voor de definitie van een erkend stakeholder voor dit domein niet te strikt toe te passen. Opmerking 2 ivm finaliteit: Er is geen duidelijkheid wat de wetgevende kracht is of kan worden van deze tekst. Zo wordt niet beschreven of de Vlaamse of lokale overheden dit verplichtend zullen maken of gebruiken als basis voor MaaS op hun grondgebied. We pleiten ervoor om vanuit de overheid een duidelijker standpunt hieromtrent op te nemen in de tekst.
Bram S.
0 0
lees meer
Plan-Book-Pay / Plannen-Boeken-Betalen -uitbreiden met- Travel / Reizen
MaaS moet (kunnen) uitgaan van 1 mobiele app ... ook voor het reizen zelf. Het eTicket moet beschikbaar zijn als bewijs in de MaaS app. Het fietsslot moet te openen zijn vanuit dezelfde app als waarmee plannen-boeken-betalen is mee gebeurd - idem om de deelauto te ontsluiten of de garage te openen. Indien dit niet het geval is moet je alsnog 50 apps installeren om een landelijke dekking te hebben.
Jef H.
0 2
lees meer
graag alle samenstellingen met ,,MaaS" consequent met koppelteken schrijven, bv. MaaS-ecosysteem
Karl V.
0 0
lees meer
The legal and regulatory structure of this agreement and any flanking agreements need to be clarified, as does any appeal structure related.
MaaS Global welcomes the priorities and the initiative from the Flemish government to develop a framework for MaaS. We do, however, think that the legal and regulatory structure of this agreement and any flanking agreements need to be clarified, as does any appeal structure related to the agreements. As such this document cannot be considered to be an agreement on MaaS but rather quite a loose letter of intent, and should be treated as a first step towards an agreement. We also question whether current agreements can form future policy but do naturally support this goal to ensure the longevity and stability of the ecosystem. We also warmly encourage the government to specify the timeline, so that the process is clear for all stakeholders.
Ida S.
0 0
lees meer