home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

1. Inleiding

De definitie van erkend stakeholder en de finaliteit van de tekst

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Opmerking 1 ivm erkende stakeholders: momenteel zijn er maar een handvol steden die een lokale erkenning geven aan aanbieders van deelmobiliteit (zie bv. Antwerpen, Gent, Aalst). Sommige aanbieders zijn niet actief in die steden en vallen bijgevolg niet onder de huidige definitie van een erkend stakeholder. Anders dan bv. de taxisector (zie vergunning individueel bezoldigd personenvervoer) bestaat er geen regionale erkenning van aanbieders van gedeelde mobiliteit. We pleiten ervoor om voor de definitie van een erkend stakeholder voor dit domein niet te strikt toe te passen. Opmerking 2 ivm finaliteit: Er is geen duidelijkheid wat de wetgevende kracht is of kan worden van deze tekst. Zo wordt niet beschreven of de Vlaamse of lokale overheden dit verplichtend zullen maken of gebruiken als basis voor MaaS op hun grondgebied. We pleiten ervoor om vanuit de overheid een duidelijker standpunt hieromtrent op te nemen in de tekst.