home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

1. Inleiding

Door de opdeling in 3 sporen, was er voor een aantal deelnemers onvoldoende zicht op het gehele schrijfproces.

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Bij het co-creatieproces waren vanuit de stad Antwerpen twee stedelijke medewerkers betrokken. Doordat dit proces in verschillende sporen was opgedeeld, namen deze stedelijke medewerkers niet aan alle discussies deel en hadden zij geen zicht op het gehele schrijfproces. Dit maakt dat het huidige MaaS Afsprakenkader nu voor het eerst als een geheel kan worden gelezen en bekeken.