Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

Gebruik van "Combimobiele" mobiliteit. Wie (her)kent dit?

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Kan deze term niet beter vervangen worden door inter modale mobiliteit? Ook bij vertalingen straks zal dit helpen. Als je op internet zoekt naar "combimobiel" kom je uit bij VW busjes die je als foodtruck gebruikt.