home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

9
0

Deze feedback werd ingediend

Willekeurig Populair Recent

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

De overheden moeten ervoor zorgen dat het aanbod openbaar vervoer tegemoetkomt aan de MaaS gebruikers.
Indien we mensen willen overtuigen om mee te gaan in het verhaal van MaaS dan moeten we er ook voor zorgen dat deze gebruikers over voldoende aanbod beschikken van mobiliteitsdiensten waarbij de ontwikkeling van meer en efficiënt openbaar vervoer vooral ook buiten de stedelijke omgeving nodig is.
Danny S. van Touring
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

Om tot een ruim gedragen afsprakenkader te komen, zouden ook de eindgebruikers en de datamakelaars het best nauwer betrokken worden.
Bij de start van het co-creatieproces was het de bedoeling vijf stakeholdergroepen te betrekken: gebruikers, MaaS-aanbieders, vervoersaanbieders, lokale bestuurders en datamakelaars. Een ambitie die het Antwerpse stadsbestuur alleen maar kan ondersteunen. Tijdens het schrijfproces bleken echter vooral de vervoersaanbieders, MaaS-aanbieders en een beperkt aantal lokale besturen mee rond de tafel te zitten. De gebruikers en datamakelaars waren niet vertegenwoordigd. Dit maakt dat een extra ronde met deze stakeholders is aangewezen, als mocht blijken dat ze ook tijdens de public review niet hebben geparticipieerd.
Marijke D. van Stad Antwerpen
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

mind en modal shift: wordt leesbaarder als ,,modal en mindshift" of ,,mind- en modal shift"
Karl V.
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

To reach the goals for sustainable mobility and a modal shift, it is very important that the framework obligates a wide access to product resales.
MaaS Global welcomes the goals for this framework as these are in line with our own. As the first MaaS operator in the world, we have committed to a sustainability agenda with the goal to replace 1 million private cars with Whim subscriptions by 2030. In this context, we want to emphasize the connection between the availability of mobility products and societal goals. Studies* have shown that pay-as-you-go offerings without products (i.e. subscription tickets) for frequent travel do not create a strong competition to the private car. To reach the goals for sustainable mobility and a modal shift, it is important that the framework obligates a wide access to product resales. Customers should have access to both combined mobility solutions and single mode trips. Any specific requirements monitored by the authority need to be specified in order to avoid an arbitrary evaluation of the ecosystem parties. * I.e. 03/21 Mobility as a service: Evidence from the Sydney MaaS trial
Ida S.
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

Definitie combimobiliteit en duurzame mobiliteit
Opmerking 1: Combimobiliteit moet hier breed geïnterpreteerd worden. Het gaat over meer dan overstappen, maar ook over unimodaal reisgedrag verspreid in de tijd (bv. vandaag de fiets, morgen de trein en overmorgen de deelauto) . Heel wat verplaatsingen met een deelauto gebeuren immers niet in combinatie met andere vervoersmodi. Opmerking 2: Het is onduidelijk wat “duurzaam” in casu inhoudt. Duurzame mobiliteit mag geen containerbegrip zijn en de doelstellingen moeten duidelijk omschreven worden. Verder stellen we ook voor van de doelstellingen inzake modal shift van de Vlaamse Regering hier als leidraad worden gebruikt. Opmerking 3: MaaS mag geen einddoel zijn, maar is een doel om richting duurzame mobiliteit te gaan. We stellen voor om dit ook zo duidelijk te benoemen in het afsprakenkader.
Bram S.
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

Gebruik van "Combimobiele" mobiliteit. Wie (her)kent dit?
Kan deze term niet beter vervangen worden door inter modale mobiliteit? Ook bij vertalingen straks zal dit helpen. Als je op internet zoekt naar "combimobiel" kom je uit bij VW busjes die je als foodtruck gebruikt.
Jef H.
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

communiceren ze op een transparante, uniforme, heldere en laagdrempelige manier
Voorstel om dit aan te vullen met "met respect voor gebruikers die niet digitaal onderlegd zijn."
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

zowel stedelijke als landelijke gebieden, en tijdens piek- en daluren.
Wij stellen voor dit aan te vullen met "voor alle verplaatsingsmotieven, inclusief vrijetijdsverplaatsingen".
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

duurzame combimobiele mobiliteit
Dit lijkt ons een nogal kromme en moeilijke benaming. Kunnen we niet beter gewoon van combimobiliteit of multimodale mobiliteit spreken? Wij adviseren om het woord "combimobiel" overal te vervangen door "multimodaal".
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer