Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

Om tot een ruim gedragen afsprakenkader te komen, zouden ook de eindgebruikers en de datamakelaars het best nauwer betrokken worden.

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Bij de start van het co-creatieproces was het de bedoeling vijf stakeholdergroepen te betrekken: gebruikers, MaaS-aanbieders, vervoersaanbieders, lokale bestuurders en datamakelaars. Een ambitie die het Antwerpse stadsbestuur alleen maar kan ondersteunen. Tijdens het schrijfproces bleken echter vooral de vervoersaanbieders, MaaS-aanbieders en een beperkt aantal lokale besturen mee rond de tafel te zitten. De gebruikers en datamakelaars waren niet vertegenwoordigd. Dit maakt dat een extra ronde met deze stakeholders is aangewezen, als mocht blijken dat ze ook tijdens de public review niet hebben geparticipieerd.