home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.1 Afspraken: Engagementen van MaaS aanbieders 

De MaaS aanbieders rekenen dezelfde prijs voor tickets en abonnementen aan als de publieke vervoersaanbieders

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Deze verplichting reduceert het MaaS platform tot doorverkoopkanaal van OV tickets en fnuikt creativiteit van MaaS aanbieders.De facto ook verhindering om forfaitaire formules in te voeren, bv. vaste prijs per km, onafhankelijk van vervoermiddel. Dit zijn fundamentele principes van MaaS. Mutatis mutandis moet er dan ook een verplichting voor OV aanbieders zijn om de MaaS operator toegang te geven tot alle ticket-en abonnementsformules. Doordat dat deze vaste prijszetting niet geldt voor private aanbieders, is er gevaar op sturing door de MaaS operatoren.Als OV maatschappijen deelauto’s- of -fietsen aanbieden als onderdeel van hun vervoersaanbod maar de commissie is laag, zal de MaaS operator oplossingen van private operatoren naar voor schuiven=ofwel hogere prijs voor de klant ofwel gedwongen prijsconformering door de private aanbieder aan het gesubsidieerde OV-aanbod, met hogere commissie. Economisch onhaalbaar en dus verschraling van het aanbod. Clausule schrappen uit afsprakenkader.