home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.1 Afspraken: Engagementen van MaaS aanbieders 

Duurzame mobiliteit en klantenrelatie

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Opmerking 1: zoals eerder aangehaald wordt duurzame mobiliteit nergens omschreven. Opmerking 2: De transparantie voorstelling moet altijd vertrekken vanuit duurzame mobiliteit (waarvan duidelijk omschreven is wat dat inhoudt). Verder dient in de transparante prijszetting ook duidelijk zichtbaar te zijn wat voor het MaaS-platform is en wat voor de aanbieder. Opmerking 3: Het is onduidelijk wat de 1ste-lijnssupport van een MaaS-aanbieder concreet is. Dit moet duidelijker omschreven worden in het afsprakenkader. We vermelden graag dat voor de meeste deelsystemen het principe van een onbemande dienstverlening geldt. Voor de ondersteuning van gebruikers is vaak specifieke kennis nodig die niet zomaar door een overkoepelend MaaS-platform kan worden uitgevoerd (bv. problemen bij het openen van een wagen, defect aan een deelfiets,...). Er dient m.a.w. een duidelijke lijn te worden getrokken tot waar de ondersteuning van het MaaS-platform loopt en waar de vervoersaanbieder in beeld komt.