Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

4.1 Afspraken: Engagementen van MaaS aanbieders 

MaaS aanbieders voorzien de gebruiker van eerstelijns-support

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

De MaaS aanbieder is verantwoordelijk voor de gehele keten van de aangeboden vervoersoplossing. Vandaar dat wij voorstellen dat ook de zogenaamde tweedelijns support door de MaaS aanbieder moet worden geleverd. Doorverwijzen naar de uitvoerder is geen aanvaardbare oplossing. Enkel bij een defect of een gebrek aan kwaliteit van de aangeboden middelen, kan de reiziger zich rechstreeks tot de exploitant melden.