Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.1 Afspraken: Engagementen van MaaS aanbieders 

MaaS-aanbieders zijn resellers van mobiliteitsoplossingen, en dragen pas bij tot een modal shift als reizigers echt een financiële meerwaarde zien.

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Een basisprincipe is dat de waardepropositie kan gebeuren volgens de regels van de vrije markt. Dit botst met de eis dat MaaS-aanbieders dezelfde prijs voor tickets en abonnementen moeten hanteren en dat herverpakken van tariefproducten niet kan. De MaaS-waardepropositie bestaat erin dat er een meerwaarde wordt gecreëerd voor de eindgebruiker door vervoersdiensten te combineren. Met de afspraak dat dezelfde prijs wordt gehanteerd en dat tariefproducten niet mogen worden herverpakt, wordt de vrije MaaS-waardepropositie uitgehold. Dit heeft gevolgen voor de prijsbepaling van private mobiliteitsaanbieders en van de publieke zoals Velo. Daarom de aanbeveling om MaaS-aanbieders de kans te bieden om ritten, kilometers of minuten van zowel publieke als private vervoersaanbieders op te nemen in hun mobiliteitsaanbod op basis van een tariefstructuur die losgekoppeld is van de vaste tarieven voor individuele reizigers of reizigersgroepen. Anders is er geen meerwaarde voor reizigers.