Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

4.2 Afspraken: Engagementen van vervoersaanbieders

Kwaliteitszorg en aandacht voor veiligheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid waartoe alle actoren zich dienen te engageren.

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Zowel de MaaS-aanbieders als de vervoersaanbieders dienen eerstelijns ondersteuning te voorzien en in te staan voor de klachtenbehandeling van reizigers. Hierbij is het zaak om voldoende aandacht te besteden aan de kwaliteit van de dienstverlening en aan de verkeersveiligheid, twee belangrijke aandachtspunten voor de eindgebruiker. Kwaliteitszorg omvat immers meer dan het opzetten van een systeem voor klachtenbehandeling. Kwaliteitszorg en aandacht voor veiligheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid waartoe alle actoren zich dienen te engageren en waarvoor een duidelijke governance en organisatie dient te worden opgezet.