Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

4.3 Afspraken: Engagementen van lokale overheden

Engagementen van de lokale overheden

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

De lokale overheden moeten erop toezien dat de uitrol van MaaS-oplossingen niet ten koste gaat van de toegankelijkheid voor personen met een beperking, bijvoorbeeld door duidelijke regels en faciliteiten te voorzien voor het stallen van vervoermiddelen.