home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.3 Afspraken: Engagementen van lokale overheden

er ontbreken nog 2 stellingen

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

• Lokale overheden zullen zich opstellen als volwaardige en gelijkwaardige partner voor alle MaaSen vervoersaanbieders zowel in verplichtingen als rechten. • De lokale besturen zijn beschikbaar om het MaaS afsprakenkader op gepaste tijden te evalueren en bij te sturen om ook in de toekomst door proactieve advisering de consensus alle kansen te blijven geven.