Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

4.3 Afspraken: Engagementen van lokale overheden

5
0

Deze feedback werd ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
The MaaS Framework needs to apply generally to the whole region. Otherwise there is a high risk of a complicated and fragmented field.
We are very hesitant as to what the evaluation and adjustment of the agreement on a local level would entail. The MaaS Framework Agreement needs to apply generally to the whole region and be updated as such. Otherwise there is a very high risk of a fragmented field, making seamless mobility difficult, which in turn will affect the attraction of MaaS for customers. If local authorities are allowed to update the agreement separately, the width of this mandate should be specified very clearly. Our strong recommendation is, however, that no separate local versions of this are made and caution the government with regards to the effect this would have on the potential of MaaS to develop and solve societal challenges.
Ida S.
0 0
lees meer
er ontbreken nog 2 stellingen
• Lokale overheden zullen zich opstellen als volwaardige en gelijkwaardige partner voor alle MaaSen vervoersaanbieders zowel in verplichtingen als rechten. • De lokale besturen zijn beschikbaar om het MaaS afsprakenkader op gepaste tijden te evalueren en bij te sturen om ook in de toekomst door proactieve advisering de consensus alle kansen te blijven geven.
Guido V. van VVSG Vereniging Voor Steden en Gemeenten
0 0
lees meer
Engagementen van de lokale overheden
De lokale overheden moeten erop toezien dat de uitrol van MaaS-oplossingen niet ten koste gaat van de toegankelijkheid voor personen met een beperking, bijvoorbeeld door duidelijke regels en faciliteiten te voorzien voor het stallen van vervoermiddelen.
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer
taalopmerking
data-voor-dataprincipe, dus met koppeltekens
Karl V.
0 0
lees meer
Er is onduidelijkheid over de rol van de lokale besturen en van Vlaanderen op het vlak van licentiekaders en erkenningsvoorwaarden.
Antwerpen zet sterk in op flankerende maatregelen ter ondersteuning van het MaaS-ecosysteem. Via een projectoproep voor de integratie van vervoers- en MaaS-aanbieders begeleidt de stad momenteel 7 samenwerkingen. Daarnaast is er ook een licentiekader uitgewerkt voor vervoersaanbieders dat het uitwisselen van data en het koppelen met meerdere MaaS-spelers verplicht. Tegelijk zet de stad ook in op de promotie van deelmobiliteit, publiek transport en het gebruik van MaaS. Zo is een subsidiereglement uitgewerkt dat een korting voorziet op een MaaS-abonnement voor inwoners die een privé-wagen en bewonerskaart inruilen voor zulk een abonnement. In het ontwerpkader is er onduidelijkheid over de rol van de lokale besturen en MOW op het vlak van de licentie- of erkenningsvoorwaarden. Bij de engagementen voor de lokale besturen is het aan hen om gezamenlijk te komen tot een kader dat werkbaar is voor alle spelers. Bij de beleidsaanbevelingen staat dan weer dat MOW dit kader dient te voorzien.
Marijke D. van Stad Antwerpen
0 0
lees meer