home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.3 Afspraken: Engagementen van lokale overheden

Er is onduidelijkheid over de rol van de lokale besturen en van Vlaanderen op het vlak van licentiekaders en erkenningsvoorwaarden.

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Antwerpen zet sterk in op flankerende maatregelen ter ondersteuning van het MaaS-ecosysteem. Via een projectoproep voor de integratie van vervoers- en MaaS-aanbieders begeleidt de stad momenteel 7 samenwerkingen. Daarnaast is er ook een licentiekader uitgewerkt voor vervoersaanbieders dat het uitwisselen van data en het koppelen met meerdere MaaS-spelers verplicht. Tegelijk zet de stad ook in op de promotie van deelmobiliteit, publiek transport en het gebruik van MaaS. Zo is een subsidiereglement uitgewerkt dat een korting voorziet op een MaaS-abonnement voor inwoners die een privé-wagen en bewonerskaart inruilen voor zulk een abonnement. In het ontwerpkader is er onduidelijkheid over de rol van de lokale besturen en MOW op het vlak van de licentie- of erkenningsvoorwaarden. Bij de engagementen voor de lokale besturen is het aan hen om gezamenlijk te komen tot een kader dat werkbaar is voor alle spelers. Bij de beleidsaanbevelingen staat dan weer dat MOW dit kader dient te voorzien.