Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

• De (Vlaamse) overheid biedt niet alleen financiële steun voor technische ontwikkelingen van eigen diensten maar ook innovatie-ondersteuning

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Wij hebben begrepen dat Vlaanderen zélf MaaS aanbieder wordt door een eigen Hoppin app. Quid gelijk speelveld met private operatoren die met eigen middelen ontwikkelingen bekostigen? Zeker doordat vrije tariefstelling door de MaaS aanbieder beknot wordt. Door de beperkte commissies door OV aanbieders (onmisbaar aanbod in MaaS systeem) wordt rendabele uitbating moeilijk. De Vlaamse overheid heeft ook toegang heeft tot grote promotiemiddelen voor de eigen Hoppin app – mogelijk dus evolutie naar MaaS overheidsmonopolie. Dit afsprakenkader kortwiekt de commerciële vrijheid van MaaS aanbieders, legt strikte voorwaarden op qua tariefwerking en tegelijk geeft het aan dat de Vlaamse eigen ontwikkelingen doet. Dit is geen faire basis voor concurrentie met de privé sector. Kans wordt dus klein dat erin geïnvesteerd wordt door private investeerders. Dit komt het MaaS systeem niet ten goede. Vlaanderen dient duidelijkheid te geven in dit afsprakenkader over de eigen rol met Hoppin binnen MaaS.