Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

5
0

Deze feedback werd ingediend

Willekeurig Populair Recent

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

Derde betalerssysteem: Deadline
Wat is de geschatte opleverdatum van het derde betalerssysteem?
Wouter V. van Be-Mobile
0 0
lees meer

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

• De (Vlaamse) overheid biedt niet alleen financiële steun voor technische ontwikkelingen van eigen diensten maar ook innovatie-ondersteuning
Wij hebben begrepen dat Vlaanderen zélf MaaS aanbieder wordt door een eigen Hoppin app. Quid gelijk speelveld met private operatoren die met eigen middelen ontwikkelingen bekostigen? Zeker doordat vrije tariefstelling door de MaaS aanbieder beknot wordt. Door de beperkte commissies door OV aanbieders (onmisbaar aanbod in MaaS systeem) wordt rendabele uitbating moeilijk. De Vlaamse overheid heeft ook toegang heeft tot grote promotiemiddelen voor de eigen Hoppin app – mogelijk dus evolutie naar MaaS overheidsmonopolie. Dit afsprakenkader kortwiekt de commerciële vrijheid van MaaS aanbieders, legt strikte voorwaarden op qua tariefwerking en tegelijk geeft het aan dat de Vlaamse eigen ontwikkelingen doet. Dit is geen faire basis voor concurrentie met de privé sector. Kans wordt dus klein dat erin geïnvesteerd wordt door private investeerders. Dit komt het MaaS systeem niet ten goede. Vlaanderen dient duidelijkheid te geven in dit afsprakenkader over de eigen rol met Hoppin binnen MaaS.
Frank V. van Mobia
0 0
lees meer

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

Financiële ondersteuning integratie en marktverstoring
Opmerking 1: de financiële ondersteuning moet een concreet engagement zijn van de Vlaamse Overheid en mag geen loutere aanbeveling zijn. In die zin zien we dit punt eerder onder 4.4. Opmerking 2 Een geïntegreerd derdebetalerssysteem kan maar mag geen marktverstorend effect hebben op de bestaande markt van deelsystemen
Bram S.
0 0
lees meer

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

The section mentions connection fees but these are not specified or defined anywhere in the document.
The section mentions connection fees but these are not specified or defined anywhere in the document. This would need to be specified, especially in cases where there is restriction on the freedom of pricing and innovation of the MaaS operator.
Ida S.
0 0
lees meer

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

Een geïntegreerd derde-betalerssysteem op Vlaams niveau
Wordt er rekening gehouden met verplaatsingen die het Vlaams Gewest overschrijden? MaaS aanbieders moeten in de mogelijkheid zijn verplaatsingen aan te bieden die in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindigen of beginnen. Moeten de regels van de andere gewesten niet geïntegreerd worden? Wat met verplaatsingen die in de buurlanden eindigen of beginnen? Daarenboven heeft ook de Federale Overheid een rol als beheerder van de NMBS. Zeker de grens met Brussel is geen harde grens, dus graag samenwerking met MIVB en inderdaad ook met NMBS. In tweede instantie kan ook over de grens worden gekeken naar steden als Rijsel, Maastricht, Roosendaal… De Brusselse Villo’s zouden bv. ook van en naar de rand moeten kunnen worden gebruikt; omgekeerd moeten Vlaamse systemen ook in Brussel bruikbaar zijn. Dit komt wel aan bod in 5.3. Verdere ontwikkeling. Wij zijn echter van mening dat hiermee nu reeds rekening moet worden gehouden.
Erik D. van Treintrambus
0 0
lees meer