home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

5.1 Beleidsaanbevelingen (Vlaamse) overheid: Financiële aspecten

Financiële ondersteuning integratie en marktverstoring

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Opmerking 1: de financiële ondersteuning moet een concreet engagement zijn van de Vlaamse Overheid en mag geen loutere aanbeveling zijn. In die zin zien we dit punt eerder onder 4.4. Opmerking 2 Een geïntegreerd derdebetalerssysteem kan maar mag geen marktverstorend effect hebben op de bestaande markt van deelsystemen