Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

2. Waarom dit Vlaams MaaS afsprakenkader?

Definitie combimobiliteit en duurzame mobiliteit

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Opmerking 1: Combimobiliteit moet hier breed geïnterpreteerd worden. Het gaat over meer dan overstappen, maar ook over unimodaal reisgedrag verspreid in de tijd (bv. vandaag de fiets, morgen de trein en overmorgen de deelauto) . Heel wat verplaatsingen met een deelauto gebeuren immers niet in combinatie met andere vervoersmodi. Opmerking 2: Het is onduidelijk wat “duurzaam” in casu inhoudt. Duurzame mobiliteit mag geen containerbegrip zijn en de doelstellingen moeten duidelijk omschreven worden. Verder stellen we ook voor van de doelstellingen inzake modal shift van de Vlaamse Regering hier als leidraad worden gebruikt. Opmerking 3: MaaS mag geen einddoel zijn, maar is een doel om richting duurzame mobiliteit te gaan. We stellen voor om dit ook zo duidelijk te benoemen in het afsprakenkader.