home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ontdek het thema

4.1 Afspraken: Engagementen van MaaS aanbieders 

De MaaS aanbieders rekenen dezelfde prijs voor tickets en abonnementen aan als de publieke vervoersaanbieders (geen meerprijs, geen kortingen). Dit ho

Geef hier meer uitleg over jouw feedback

Om basisbereikbaarheid, combimobiliteit en vervoer op maat alle kansen te geven zijn goede afspraken tussen overheid en privé aanbieders cruciaal. Een succesverhaal kan volgens VVSG enkel geschreven worden als alle partners zich voor de volledige 100% engageren. Met een open geest en zonder voorafgaandelijke veto’s moet het gesprek aangegaan worden. VVSG is er van overtuigd dat al het huidige en toekomstige klantenaanbod moet meegenomen worden in de discussie. Abonnementen van NMBS en De Lijn mogen niet uitgesloten worden van het alternatieve aanbod binnen de toekomstige MaaS-werking.