Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarom MaaS?

We staan voor grote mobiliteitsuitdagingen. We maken in Vlaanderen de transitie naar een ambitieuze mental en modal shift. Hoe maken we het de Vlaming makkelijker om MaaS (apps) te gebruiken als alternatief of aanvulling voor de eigen wagen of fiets? Om beter in te spelen op hoe we ons in de toekomst zullen verplaatsen, realiseren we in 2021 de mobiliteitsvisie ‘basisbereikbaarheid’.

Mobiliteit organiseren is evenwel complex. Gebruikers willen controle en betrouwbaarheid, alsook vrijheid en flexibiliteit. Bovendien voegde de COVID-19 pandemie nieuwe eisen toe op vlak van veiligheid en capaciteit.

Combimobiliteit is een deel van de oplossing en MaaS is de hefboom om dit in te voeren. MaaS geeft gebruikers toegang tot combimobiele vervoersoplossingen met meer gebruiksgemak. MaaS-actoren worden hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Inspelen op deze toekomstige gebruikersnoden vraagt om een open MaaS-ecosysteem. Zo’n netwerk draagt bij tot een dynamische, neutrale en inclusieve community waar publieke en private MaaS-actoren vlot samenwerken, efficiënt informatie uitwisselen en hun diensten op elkaar afstemmen. Publieke en private stakeholders onderkennen evenwel een aantal factoren die de verdere ontwikkeling van het MaaS-ecosysteem kunnen belemmeren of optimaliseren.

De Vlaamse overheid wil daarom de voorwaarden voor een goed werkend, open MaaS-ecosysteem met adequate regelgeving ondersteunen. => Vlaams MaaS afsprakenkader.

Zij organiseert via participatie het ontwerp van dit gedragen Vlaams MaaS-afsprakenkader. MaaS-stakeholders dialogeren, schrijven en implementeren samen de afspraken die hun onderlinge samenwerking in het ecosysteem versterken en de implementatie van basisbereikbaarheid versnellen. Meer contextinformatie vind je hier.

Doelstellingen

Via een (meerjarig) co-creatieproces werken publieke en private MaaS-stakeholders zelf een gedragen, dynamische en schaalbare (zachte) regelgeving uit. Deze aanpak wordt ‘soft’ of ‘collaborative regulation’ genoemd. De stakeholders zijn mede-eigenaar van de implementatie en het correcte gebruik van wat ze onderling overeenkomen. Vlaanderen erkent en valoriseert daarmee de inspanningen die al jaren door publieke en private MaaS actoren worden ondernomen om een klantgericht, fair en duurzaam Maas-ecosysteem uit te bouwen.

1. Procesdoelstellingen zijn:

 • Implementatie van basisbereikbaarheid in Vlaanderen vanuit MaaS ondersteunen;
 • Stapsgewijs klimmen op de MaaS-Hogere maturiteitsniveau ’s halen via een cyclisch participatietraject dat over meerdere jaren loopt;
 • Per maturiteitsniveau gedragen afspraken maken;

 • FOCUS in 2020-2021: Alle actoren uit de Core business van MaaS streven ernaar om samen MaaS-maturiteitsniveau 2 te halen. Dat houdt in dat elke MaaS-operator of vervoerder gebruikers op zijn platform enkelvoudige combimobiele verplaatsingen kan aanbieden. Hierbij worden planningsinfo, boeking, betaling en nazorg geïntegreerd aangeboden.
  • FOCUS in 2021-2022: Samen MaaS-maturiteitsniveau 3 halen en eerdere eventueel afspraken herzien of nieuwe toevoegen i.f.v. ervaring, voortschrijdend inzicht of technologische ontwikkelingen …
  • FOCUS in 2022-2023: Samen MaaS-maturiteitsniveau 4 halen en eerdere eventueel afspraken herzien of nieuwe toevoegen i.f.v. ervaring, voortschrijdend inzicht of technologische ontwikkelingen …

2. Inhoudelijke doelstellingen voor 2020-2021 zijn:

 • Afsprakenkader voor de data, integrated ticketing en interoperabiliteit uitwerken. Dit kader ondersteunt een open ecosysteem en draagt bij tot het halen van MaaS-maturiteitsniveau 2 in Vlaanderen. Bijvoorbeeld:
  • Brede toegang tot, delen en hergebruiken van open, gevoelige, realtime data;
  • Kwaliteit en volledigheid van data;
  • Toegang geven tot ticketingproducten en / of diensten;
  • Gemeenschappelijke data- of integratie standaarden gebruiken;
  • Regels voor duurzamere verdienmodellen opstellen;
  • Kostenefficiënt schalen van het MaaS-aanbod over alle vervoer regio’s heen, in stedelijk en in landelijk gebied;
  • Verbeteren van de interoperabiliteit via standaardisatie van data en technologie;
  • Voorwaarden tot harmonisatie, eenvormigheid van overeenkomsten en licentiemodellen;
  • Inspelen op nieuwe vereisten van gebruikers en vervoerders n.a.v. de CORONA crisis;
 • Samenwerkingsprincipes bepalen waaraan toekomstige afspraken kunnen getoetst worden
  • Werken aan een gelijk speelveld is zo’n mogelijk principe. Openheid, transparantie en vertrouwen zijn er potentieel andere. Tijdens het participatietraject geven stakeholders welke principes zij essentieel vinden voor een gedragen MaaS-afsprakenkader…
Deel op facebook
Deel op twitter