Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wie wordt betrokken?

 1. In dit participatieproces worden stapsgewijs alle MaaS actoren betrokken die in het Vlaams Gewest actief zijn of die raakvlakken hebben met de implementatie van MaaS in Vlaanderen. Je zou hen kunnen indelen bij 1 van de 3 kringlopen (Core business – Extended enterprise – Business ecosystem) die samen het complete MaaS ecosysteem vormen.

 2. Deelnemers Core business. We starten in het najaar van 2020 met de actoren uit de 5 MaaS stakeholdergroepen uit de Core business die samen de motor van het open ecosysteem vormen.

  Dit zijn:

  • Gebruikers met hun verwachtingen en pijnpunten in de combimobiele customer journey die als toetsstenen gebruikt worden doorheen het proces;
  • Private en publieke MaaS operatoren met een multimodaal aanbod met PLAN-BOOK-PAY naar diverse klantensegmenten;
  • Mobiliteitsaanbieders die collectieve, private, micromobiliteit of deelsysteem diensten aanbieden;
  • Lokale besturen: steden, gemeenten en vervoerregio’s (VVR);
  • Datamakelaars die (voorwaardelijke) publieke of private datasets harvesten en ontsluiten.

  We nodigen hen rechtstreeks uit om in het co-creatieproces in te stappen. Zij zullen samen na een online bevraging de werkpunten aangeven, hierover dialogeren en de ontwerpafspraken documenteren m.b.t data, ticketing, interoperabiliteit, … . Zie verloop traject.

  Deze actoren worden vertegenwoordigd in een operationele taskforce die het ganse participatieproces begeleidt.

 3. Open deelnemers. Behoort jouw organisatie tot de andere kringlopen: Extended enterprise of Business ecosystem? Stap dan in tijdens de reviewfase van het participatieproces. Dan wordt het ontwerp Vlaams MaaS afsprakenkader voorgelegd aan het ganse MaaS ecosysteem. Interesse om hieraan deel te nemen? Registreer je hier.

 

Deel op facebook
Deel op twitter